מוטות

מוטות לניאגרה – יעודו של המוט לניאגרה הוא לקשר בין הלחצן אל מנגנון הניאגרה.
כל פעולה שנעשה עם לחצן הניאגרה תועבר דרך המוט ישירות למנגנון.
מוט מחליפים כשמזהים שהוא נשבר או התעקם.