מוטות

מוטות לניאגרה – יעודו של המוט לניאגרה הוא לקשר בין הלחצן אל מנגנון הניאגרה.
כל פעולה שנעשה עם לחצן הניאגרה תועבר דרך המוט ישירות למנגנון.
מוט מחליפים כשמזהים שהוא נשבר או התעקם.

חברת OLi אוליבר
ייעוץ בוואטסאפ